Wat is een kwispel?

Een kwispel is een soort raadsel, meer in het bijzonder een raadselspel, waarbij iemand de afloop van een verhaal in één korte en mysterieuze zin opgeeft, waarna de andere deelnemers moeten raden wat er gebeurd is. Er mogen alleen vragen gesteld worden waarop met ja of nee geantwoord mag worden. Het is dus aan de raders om de plot van het verhaal te ontdekken. Anders dan bij gewone raadsels heeft de kwispel een retrospectief karakter ("Wat is er gebeurd?"). De opgave kan bijvoorbeeld zijn: er ligt een man dood in een telefooncel. De oplossing is: een man heeft een enorme vis gevangen. Onderweg stopt hij bij een telefooncel om een vriend te vertellen van zijn vangst. In zijn enthousiasme om uit te beelden hoe groot de vis is, slaat de man met beide armen door de ruiten van de telefooncel; hij loopt slagaderlijke bloedingen op en sterft. De kwispel - het woord is kennelijk een samentrekking van kwis en spel - is een relatief jong verhaalgenre, waarschijnlijk ontstaan in de tweede helft van de 20e eeuw.