Waarom documentatie van volksverhalen?
Waarom is het belangrijk om volksverhalen te verzamelen en te documenteren? Volksverhalen maken deel uit van onze dagelijkse cultuur (met een kleine c) en derhalve van het immateriële erfgoed van Nederland. We raken er steeds meer van doordrongen dat het immateriële erfgoed bewaard en gekoesterd moet worden - en dit geldt niet alleen voor wetenschappers maar eveneens voor een organisatie als UNESCO. Omdat volksverhalen voor een groot deel tot de orale traditie behoren, is het erg vluchtig cultuurgoed: zo wordt het verhaal verteld, en zo is het alweer verdwenen. Om de verteltraditie te kunnen bestuderen, is het van belang dat de verhalen verzameld en vastgelegd worden: immers, zonder bronnen geen onderzoek. Gelukkig zijn er in het verleden in Nederland al veel verhalen verzameld en gaan wij er ook heden ten dage mee door, zodat de volksverhalen ook voor latere generaties behouden blijven. In het verleden geschiedde de documentatie vooral op papier. Tegenwoordig worden er ook geluids- en video-opnames gemaakt. Om de verhaalcollectie op een moderne manier te documenteren, is er bij het DOC Volksverhaal van het Meertens Instituut een Nederlandse Volksverhalenbank online, waarin de verhalen op allerlei manieren ontsloten zijn en opvraagbaar zijn gemaakt. De Volksverhalenbank vormt daarmee een moderne vorm van documentatie, maar is tegelijkertijd een zoek- en onderzoeksinstrument, dat gebruikt kan worden door wetenschappers, journalisten, verhalenvertellers, scholieren en andere belangstellenden.