Hoe oud zijn legenden?
Legenden werden in Nederland pas verteld na de kerstening, dus vanaf de middeleeuwen. De schriftelijke vastlegging van heiligenlegenden in de volkstaal van de Nederlanden (en dus niet in het Latijn) dateert vanaf de 12e eeuw. De oudste verzameling legenden die is opgetekend in het Middelnederlands gaat over de wonderen die Sint Servaas verrichtte tijdens zijn leven en na zijn dood.