Wat is een sage?
Een sage is een traditioneel volksverhaal dat zich afspeelt op een bekende plaats en op een bekend moment in de tijd (i.t.t. het sprookje). De sage is doorgaans een kortere vertelling dan een sprookje, en een sage behandelt een bepaalde vorm van volksgeloof (vroeger sprak men denigrerend over bijgeloof). Sagen bevatten veel angstaanjagende, bovennatuurlijke elementen en vertellen bijvoorbeeld over hekserij, toverij, spokerij, weerwolverij, over reuzen, kabouters, nachtmerries (het wezen, niet de droom!), Witte Wieven, duivels en dergelijke. Sagen kunnen ook vertellen over moedige en sterke helden, over geduchte rovers, onderaardse gangen, verborgen schatten en bodemloze putten. In principe werden de sagen vroeger als waarheid verteld: voor vertellers en publiek werden ze ervaren als non-fictie. Sagen hebben (i.t.t. het sprookje) veelvuldig een pessimistische toonzetting. Voorbeelden van sagen zijn de vertellingen over de Vliegende Hollander, de Bokkenrijders en over Ellert en Brammert. Er onstaan nog steeds sagen, maar die worden dan vaak aangeduid als moderne of hedendaagse sagen, in Nederland beter bekend als broodjeaapverhalen (zie hierna onder de FAQ's). Sommige traditionele sagen zijn zelfs 'geƫvolueerd' tot moderne sagen.