Wat is een mythe?
Een mythe is een voor-christelijk volksverhaal waarin (heidense) goden een rol spelen. De bekendste mythen zijn die van de Grieken en de Romeinen. De Germanen moeten eveneens een mythologie hebben gekend met goden als Wodan, Donar en Frija, maar de kennis van die mythologie is gebaseerd op Scandinavische verhalen en op 19e-eeuwse reconstructies. Echte Nederlandse mythen bestaan niet: daar is helemaal niets van overgeleverd.