Het beeld van de kabouter
In het tijdschrift Quest van juli 2015 staat een interview van Marc Traa met Theo Meder over kabouters in verhalen, de veranderingen in het beeld van kabouters, van het onzichtbaar helpen van mensen en kwaadaardigheid tot een goedig type in verhalen voor kinderen vanaf de negentiende eeuw.