E-tijdschrift Vertelcultuur
Colofon

In Vertelcultuur zullen wetenschappelijk verantwoorde, toegankelijke Nederlandstalige artikelen verschijnen die op een breed, volwassen lezerspubliek zijn gericht. De bijdragen zijn voornamelijk geschreven door onderzoekers, studenten en verhalenvertellers.
 
Over Vertelcultuur
In het tijdschrift staan mondelinge overleveringen en (volks)verhalen vertellen centraal, in heden en verleden. In principe gaat Vertelcultuur over (volks)verhalen en vertellen, en niet zozeer over lezen en voorlezen. Wel zal aandacht worden besteed aan boeken óver vertelcultuur, en kunnen er uitstapjes worden gemaakt naar aanverwante performing arts, naar balladen, troubadours, liedcultuur en cabaret. Tevens wordt er aandacht besteed aan jeugdliteratuur, games, blogs, evenementen, opleidingen, studies, documentaires en films  die een duidelijke band hebben met de mondelinge vertelcultuur en tradities. Vertelcultuur voorziet in een behoefte als enige blad in Nederland over de cultuur van het vertellen en is als pdf eenvoudig te downloaden op de website van het DOC Volksverhaal van het Meertens Instituut.
 
Samenwerking
Het Meertens Instituut werkt in het tijdschrift samen met het Documentatie- en OnderzoeksCentrum (DOC) Volksverhaal, de Stichting Vertelcultuur, het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed en de Stichting Vertellen.
 

Redactieadres
Theo Meder

Meertens Instituut
Postbus 94264
1090 GG Amsterdam
Telefoon: 020 462 85 00
Fax: 020 462 85 55
http://www.meertens.knaw.nl
 
Het Meertens Instituut is een onderzoeksinstituut dat zich bezighoudt met de bestudering en documentatie van Nederlandse taal en cultuur. Centraal staan de verschijnselen die het alledaagse leven in onze samenleving vormgeven. Het Meertens Instituut is onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.
 
Bezoekadres: Joan Muyskenweg 25, 1096 CJ, Amsterdam

Vertelcultuur 4 (2017) 1
Vertelcultuur 3 (2016) 3
Vertelcultuur 2 (2015) 1
Vertelcultuur 1 (2014) 1-2