Sprookjessymposium DOC Volksverhaal
Het DOC Volksverhaal, werkgroep 'Homo Narrans' organiseert op vrijdag 26 oktober 2012 op het Meertens Instituut het symposium ‘Van kikvors tot droomprins: de wording van het sprookje’. In de lezingen komen ontstaansgeschiedenis, receptie en voortbestaan van het sprookje aan de orde. Het programma is hier beschikbaar.
Met het oog op het aantal beschikbare plaatsen is aanmelding vóór 20 oktober noodzakelijk. Aanmelden kan per mail bij Marianne van Zuijlen.
Deelname aan het sprookjessymposium is gratis.