Gastcollege Volksverhalen en erfgoed
Woensdag 22 februari 2012: gastcollege 'Erfgoed met een kleine e: Volksverhalen in Nederland' door Theo Meder (13.00-15.00, met aansluitend een rondleiding) voor studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam. De slides van het college zijn hier te vinden.