Collectie Sinninghe naar Meertens Instituut
De collectie Nederlandse volksverhalen die Jacob (Jacques) Rudolf Willem Sinninghe (1904-1988) sinds 1955 verzamelde als oprichter van de Stichting tot Codificatie van de Nederlandse Volksverhalen is medio oktober 2011 in eeuwigdurende bruikleen overgebracht naar het Meertens Instituut. In 1977 werd de collectie door het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant aangekocht en opgenomen in de Brabant-Collectie die sinds 1986 wordt beheerd door de Universiteit van Tilburg,
De Sinninghe-boekerij blijft onderdeel uitmaken van de bibliotheek van de Brabant-Collectie. Via de catalogus van de Universiteit van Tilburg en de Brabant-Databank zijn deze boeken te traceren en voor uitlening/raadpleging beschikbaar.
Naar het volledige persbericht.
Foto's Meertens Instituut.