Gebruik van de verhalen
De verhalen uit de Volksverhalenbank mogen worden overgenomen, bij voorkeur met bronvermelding: Nederlandse Volksverhalenbank, DOC Volksverhaal, Meertens Instituut.