Wat zit er in de Volksverhalenbank
Alle genres zijn vertegenwoordigd: sprookje, sage, legende, raadsel, mop, stadssage (broodje-aapverhaal) en dergelijke. De oudste verhalen stammen uit de middeleeuwen, de jongste verhalen dateren - bij wijze van spreken - van gisteren. De verhalen zijn zowel in het Nederlands, het Fries als in streektalen.
In 1994 is begonnen met de opbouw van de Volksverhalenbank. Enerzijds is de bank bedoeld als een modern medium voor opslag en conservering van de mondelinge overlevering van verhalen. Anderzijds is de bank een onderzoeksinstrument waarin wetenschappers, studenten, journalisten, vertellers en andere belangstellenden kunnen zoeken. Vanaf 2004 is de bank via internet te raadplegen.
De Volksverhalenbank is niet af, want alleen al in het archief van het Meertens Instituut liggen nog vele duizenden optekeningen en opnames van vertelsessies. Maar er worden ook elke dag weer vele verhalen verteld: dat zijn niet altijd nieuwe verhalen, maar toch minstens oude verhalen in een nieuwe versie herverteld. Ook uit boeken, tijdschriften en kranten worden verhalen opgenomen – zelfs de anonieme ‘gePhotoshopte’ moppen die vandaag de dag via email de wereld overvliegen.