International Society for Folk Narrative Research, Athene, juni 2009
Op het congres Narratives Across Space and Time: Transmissions and Adaptations organiseerde Theo Meder een sessie namens de Committee for Folktales and the Internet waar hij een presentatie hield over de Nederlandse Volksverhalenbank en een mogelijk op te zetten International Folktale Database. De discussie na afloop spitste zich vooral toe op de vraag of er een centrale database moet komen, of dat er op nationaal of regionaal niveau verschillende databases moeten worden aangelegd, die dan door een internationale zoekmachine kunnen worden geharvest.
Eén van de laatste sprekers op het congres was collega Willem de Blécourt, die sprak over de evolutie van individuele sprookjes waarin metamorfoses voorkomen. De Blécourt is tijdens de General Assembly verkozen tot voorzitter van de Committee for Belief Tales.