International Society for Contemporary Legend Research, Amsterdam, 28 juni t/m 1 juli 2010
Op het 28e congres van de ISCLR kwamen de moderne media, legend tripping, het genre, ufo-lore, satan(isme), rampen en geruchten, de integriteit van het lichaam en etniciteit aan de orde. Na een verschuiving van de aandacht voor waarheidsvinding ten aanzien van moderne sagen naar welke gevolgen verhalen kunnen hebben in het dagelijkse leven, werd op het congres een tweede tendens duidelijk, namelijk dat het niet louter om contemporary legends moet gaan.