Volkskundige Trefwoorden Bank
De Volkskundige Trefwoorden Bank (VTB) is een online database waarin boeken en (tijdschrift-) artikelen aanwezig in de bibliotheek van het Meertens Instituut vanaf circa 1980 tot heden zijn ontsloten. De ontsluiting is op het niveau van trefwoorden op het gebied van etnologie (volkskunde), volkscultuur, en antropologie. De Volkskundige Trefwoorden Catalogus (VTC) waarin literatuur van vóór 1980 is ontsloten, is niet digitaal beschikbaar.