Communities claiming tales (2006-2010)
Communities claiming tales (2006-2010)
Het onderzoek in dit project was gericht op het toe-eigenen en claimen van volksverhalen door steden en dorpen. In 2010 is het project afgerond met de publicatie van Verhalen van stad en streek: sagen en legenden in Nederland (Amsterdam, 2010) door W. de Bl├ęcourt, R. A. Koman, J. van der Kooi en T. Meder, met medewerking van elf extra auteurs.
Zie Meder; Jaarverslag Meertens Instituut 2010