Profiel
De stage staat open voor studenten letteren, geschiedenis, antropologie, culturele en religie studies. Het combineren van de stage met het schrijven van een masterscriptie over volksverhalen en/of vertelcultuur in Nederland behoort nadrukkelijk tot de mogelijkheden.
Studenten die bezig zijn met hun MA genieten momenteel de voorkeur, maar ook studenten uit de BA fase zijn welkom.