Disclaimer
Teksten: in beginsel zijn in de volksverhalenbank alleen teksten opgenomen die vrij zijn van auteursrechten. Mocht er een tekst in de volksverhalenbank voorkomen die toch niet rechtenvrij is, dan verzoeken wij de rechthebbende dit aan ons kenbaar te maken en wordt de tekst verwijderd.
Privacy: veel zegspersonen zijn inmiddels overleden. Het is ondoenlijk alle zegspersonen of hun nabestaanden op te sporen: ze wonen vaak niet meer op het adres uit de tijd van de interviews, en niet alle gemeenten zijn bereid verhuisgegevens te verstrekken. Met het overlijden vervalt de wettelijke bescherming van privacy-gegevens. Mocht een zegspersoon of nabestaande toch bezwaar hebben tegen publicatie van gegevens, dan wordt hem/haar verzocht contact op te nemen met het Meertens Instituut.
Copyright: de metadata van de Nederlandse Volksverhalenbank alsmede de verzameling als database valt onder het copyright van de KNAW.