Beeldencollectie Van den Bosch
Beeldencollectie Van den Bosch
In augustus 2008, kort na zijn overlijden, is de beeldencollectie van de Nijmeegse verzamelaar Sjef van den Bosch naar het DOC Volksverhaal overgebracht.
De collectie bestaat uit enkele honderden beeldjes - voornamelijk replica’s van standbeelden - van figuren waarover (volks)verhalen, liedjes of spreekwoorden de ronde doen, “beroemd” zijn geworden als hoofdfiguur in boeken (Mariken, Bartje, Ot en Sien, Merijntje Gijzen), of die op een andere manier symbool zijn (gemaakt) van een stad of dorp. Van den Bosch verzamelde niet alleen de beeldjes, maar probeerde ook de locatie van de beelden en het verhaal er om heen te achterhalen.
De Collectie Van den Bosch is een tastbaar overzicht van hoe steden en dorpen verhalen toe-eigenen, en sluit aan bij het project Communities claiming tales (2006-2010) dat afgesloten werd met de publicatie van Verhalen van stad en streek: sagen en legenden in Nederland (Amsterdam, 2010).
De Beeldenbank bevat achtergrondgegevens en de verhalen rond de figuren.