Het DOC Volksverhaal
Het Documentatie- en Onderzoeks Centrum Volksverhaal (DOC Volksverhaal) van het Meertens Instituut is op 1 juli 2006 opgericht.
Het DOC Volksverhaal documenteert en onderzoekt volksverhalen en vertelcultuur in Nederland in heden en verleden, in het bijzonder in de mondelinge overlevering. De documentatie omvat het verzamelen, vastleggen, archiveren en via de Nederlandse Volksverhalenbank digitaal ontsluiten van verhalen en vertelgelegenheden. Het onderzoek bestudeert de variabiliteit van volksverhalen en vertelcultuur in de traditie, en richt zich daarbij met name op de functie en betekenis van verhalen en vertellen.
Onder volksverhalen worden sprookjes, sagen, legenden, raadsels, moppen, kwispels, broodjeaapverhalen en persoonlijke vertellingen verstaan. Het gaat om verhalen die voor kortere of langere tijd in de orale traditie hebben gecirculeerd onder groepen mensen - al wordt de samenhang met de schriftelijke traditie en de beeldlore niet uit het oog verloren. Bij het onderzoek naar functie en betekenis van verhalen en vertellen is ook onderzoek naar identiteit, etniciteit, zingeving, toe-eigening, beleving, verbeelding en volksgeloof inbegrepen. Daarnaast wordt er onderzoek verricht naar de structurele kenmerken van volksverhalen; daarbij wordt gebruik gemaakt van de database met volksverhalen en analytische tools.
Het DOC Volksverhaal oriƫnteert zich ook internationaal.