"Leuk, volksverhalen! Dat is toch iets van vroeger?"

Ja en nee. Er werden vroeger natuurlijk volop volksverhalen verteld, maar  tegenwoordig is het niet veel minder. De belangstelling voor de traditionele verhalen over witte wieven, weerwolven, reuzen en dwaallichten is momenteel erg aan het groeien, maar ook moderne genres als de mop en het broodjeaapverhaal bloeien in de mondelinge overlevering van vandaag. Volksverhalen zijn van alle tijden, en het onderzoek is ook voor de culturele ontwikkelingen in de moderne samenleving van belang.
Via toerisme, migratie en moderne communicatiemiddelen komen mensen uit verschillende landen en culturen bovendien steeds vaker met elkaar in aanraking, en daardoor ook met elkaars volksverhalen en folklore. Verhalen als die van Anansi en Nasreddin Hodja worden naar Nederland meegenomen door Antillianen, Surinamers en Turken. Op het internet en via email circuleren actuele moppen en wilde geruchten, moderne Photoshop- en filmgrappen en kettingbrieven (o.a. met viruswaarschuwingen). In moderne kunstuitingen in de stad en op het platteland vinden we de laatste tijd volksverhalen terug, die op hun beurt door gemeentes worden geclaimd en gebruikt ter promotie van (de identiteit van) stad of dorp en bevordering van het lokale toerisme, middels volksverhalenroutes, -attracties, -café's en sagensafari's. Op verhalenworkshops en op verteldagen worden mensen gestimuleerd om het verhaal (opnieuw) mondeling te verspreiden en aandacht te besteden aan de performance.
Naast het christendom drukken tegenwoordig ook andere geloofsrichtingen als islam, moderne hekserij, sjamanisme en new age hun stempel op de vertelcultuur. Oude verhaalthema's verschijnen, al dan niet aangepast, in moderne religieuze mondelinge uitingen, maar ze herleven ook in de moderne fantasy-cultuur via de (jeugd)literatuur, film en televisie, attracties en festiviteiten.
We kunnen dan ook met recht zeggen dat het volksverhaalonderzoek verder reikt dan de oude sagen- en sprookjesthema's en meer is dan onderzoek naar historische verhalen uit grootmoeders tijd, maar als een actueel en dynamisch onderzoeksgebied voortdurend in beweging is.